Poslovi, aktivnosti i ciljevi organizacije za zaštitu potrošača "HRAM"

    

IMG-35a722ad2c27348d5d6c9a7c4a92e02c-V_(1).jpg

misija OP Hram  zaštitaPOTROŠAČKih PRAVA 

- Omogućavanje pravne sigurnosti i zaštite građana-potrošača
- Posredovanje u rešavanju problema potrošača
- Pozicioniranje organizacije potrošača kao zastupnika u kolektivnim sporovima potrošača
- Pružanje pomoći u nadoknadi štete u slučajevima povrede prava potrošača
- Edukacija građana da traže svoja potrošačka prava
- Promotivno - marketinške prezentacije u cilju edukacije građana o pravilnom izboru bezbednih i kvalitetnih proizvoda i usluga

Edukacija o potrošačkim pravima


- Saradnja sa ekspertima iz raznih oblasti domenu zaštite potrošaća
- Edukacija dece u predškolskom i školskom uzrastu radi njihove sigurnosti i zaštite kao potrošača
- Unapređenje zaštite starijjih ljudi kao potrošača, posebno u oblastima:- Zdravstvene ispravnosti i kvaliteta hrane i bezbednosti proizvoda

Učešće u radu komisija i savetodavnih tela u preduzećima koje obavaljaju delatnosti od javnog značaja

- Delegirani članovi u komisijama i savetodavnim telima u JKP Eko-Grocka iz Grocke , EPS region Beograda, EPS, JKP "10 Oktobar" Barajevo, Bluenet.d.o.o   Astra Telekom d.o.o, Beograd, JKP Komunalac 
- Elektronska povezanost u mreži lokalnih organizacija potrošača
- Ostvarivanje uslova zdrave životne sredine i okruženja koje ne predstavlja opasnost za zdravlje potrošača.

IMG-22cc8f291994c2977b7c4563f8cf0384-V1.jpg

Projekat "ZAŠTITIMO NAŠA POTROŠAČKA PRAVA"

link za anketu: Prosečan potrošač
Edukacija starijeg dela stanovnika Vračara-penzionera, podela edukativnog materijala i anketiranje ucesnika završeno je sa uspehom. Zainteresovani stariji potrošači mogu preuzeti edukativni materijal na adresi Sime Igumanova 16, u prostorijama Udruženja penzionera invalida rada, do 01.11.2019. godine.


U okviru projekta "Zaštitimo svoja potrošačka prava", realizovana je edukacija učenika 8 razreda osnovne škole Jovan Miodragović. Učenici su dobili edukativni materijal i uradili anketu "I ja sam potrošač".PROJEKAT "STANIMO NA PUT NEPOŠTENOJ POSLOVNOJ PRAKSI" finansiran od strane Gradske opštine Vračar

Општи циљ пројекта је остварива и одржива примена Закона о заштити потрошача у пословању трговинских радњи и услужни делатности, чиме је условљена поштенија пословна пракса и што мањи број незадовољних и оштећених потрошача, а што већи број едукованих трговаца и пружаоца услуга с једне и корисника с друге стране.

regionalne kancelarije:
 Za region Šumadija i Zapadna srbija sa sedištem u Čačku je ukinuta  

U okviru naše politike strateškog partnerstva a na osnovu člana 7. Zakona o udruženjima I člana 9.  
Odluku o osnivanju Regionalne kancelarije  u Pirotu za Nišavski, Pirotski i Toplički okrug . Za Koordinatora kancelarije imenuje se Radmilo Aleksov Pirot. 

Regionalna kancelarija u Čačku je ukinuta odlukom UO OP Hram.01.10.2022.god.
Gordana Petronijević i Ivan Pavlović su isključeni iz OP Hram zbog kršenja Statuta i zloupotreba koje su činili u ime OP Hram na teritoriji Čačka i okoline.

ŠTA POTROŠAČ TREBA DA ZNA?

ШТА ПОТРОШАЧ ТРЕБА ДА ЗНА?
 Информације о правима потрошачаВаше право је да добијете информације о основним карактеристикама робе или услуга, као што су цена, квалитет, својства, уговорна права и обавезе. Шта треба да учините када роба или услуге нису испоручене/пружене у складу са уговором?Ако вам нека понуда делује превише добро да би била истинита, будите нарочито обазриви! Не потпадајте под утицај насртљиве пословне праксе трговаца. Ко може да вам помогне?Институције за заштиту потрошача (министарства, регулаторна тела) и удружења за заштиту потрошача широм Србије су задужени да вам помогну у остваривању ваших потрошачких права, кроз едукацију, саветовање и пружање правне помоћи и подршке.Куповина обућеПре саме куповине погледајте декларацију на обући! Она треба дасадржи информацију о материјалима од којих је обућа израђена, начину употребе,години производње, увознику, односно произвођачу.Испробајте! Пре него што се одлучите за куповину, испробајте да ли је жељена обућа довољно удобна. Сачувајте рачун! Како бисте остварили право у случају рекламације, потребно је да поседујете рачун или други доказ о куповини.Немојте се устручавати да рекламирате. Ако имате примедбу на купљену обућу по питању саобразности, погрешно обрачунате цене и других недостатака, обратите се трговцу како бисте остварили своја права у рекламационом поступку.Своја права у погледу рекламације на несаобразност купљене робе можете остваривати у временском периоду од 2 године од дана куповине. Уколико се несаобразност испољи у периоду до 6 месеци од дана куповине, имате право на повраћај новца, замену за нови производ, a поправка је могућа само уз изричиту сагласност купца. 

Промоције производа и продаја „од врата до врата“Ако вам неко понуди да нешто купите по невероватно добрим условима, будите обазриви.Никада не прихватајте понуду пре него што сте сигурни да је она заиста добра и повољна за вас! Потражите информације о самом трговцу! Пре него што се одлучите за куповину, детаљно се информишите о роби која је предмет продаје, односно понуде. Поступите на исти начин приликом куповине робе на промоцији или личним нуђењем. Након што се правилно информишете, сигурно ћете донети добру одлуку.Желите ли да склопите уговор на продајним промоцијама?Прво проверите шта уговор садржи!Пре него што потпишете, прво проверите да ли у уговору можете да пронађете следеће податке: назив и адресу трговца, опис производа, цену, изјаву о саобразности и остала права потрошача регулисана законом. Трговац је дужан да вам преда и образац за одустанак од куповине. Имате право да одустанете од куповине у року од 14 дана од дана испоруке робе, без навођења разлога, као и да тражите повраћај целокупног уплаћеног износа. Довољно је да попуњени образац за одустанак од куповине пошаљете трговцу и саопштите да сте се предомислили, те да желите повраћај свог новца.Желите да рекламирате робу/услугу?Имате право на то!Када купујете неки производ ви очекујете: оно што је наведено у огласу; све карактеристике које су наведене за тај производ; да буде одговарајућег квалитета.Ако производ није у складу са наведеним (није саобразан), имате право на рекламацију.Како да уложите рекламацију – корак по коракАко у вези са купљеним производом установите одређени недостатак:1. контактирајте трговца;2. изјавите рекламацију (писмено, усмено, електронски), наведете разлог рекламације и начин како желите да буде решена;3. трговац је у обавези да одговори на вашу рекламацију у року од 8 дана од пријема рекламације;4. у случају да трговац прихвати рекламацију као основану, дужан је да је реши у року од 15 дана од дана изјављивања рекламације, односно 30 дана за техничку робу и намештај.Имајте на уму да је непоштена пословна пракса трговаца забрањена!Обмањујуће рекламирање представља пример непоштене пословне праксе трговца.Шта учинити ако се суочите са непоштеном пословном праксом? Ако сте неки уговор закључили под утицајем обмањујуће или насртљиве пословне праксе, за почетак треба да се обратите трговцу. Ако ваша рекламација буде одбијена, можете затражити савет од удружења за заштиту.  

ŠTA TRGOVAC TREBA DA ZNA?

ОБАВЕЗЕ ТРГОВАЦА ПРЕМА ПОТРОШАЧИМАПотрошач је физичко лице које купује робу, односно услуге ради задовољења личних потреба или потреба свог домаћинства.Потрошачки уговор је уговор који ви, као трговац закључујете са потрошачем без обзира на начин комуникације посредством којег то чините и независно од тога а ли је предмет уговора испорука робе или пружањауслуга.Које врсте уговора трговац може да закључује са потрошачима?1)Уговори у пословним просторијама су потрошачки уговори који се закључују у продајном објекту трговца2)Уговори на даљину јесу потрошачки уговори који се закључују путем интернета, преко каталога, телефоном или ТВ продаје.3)Уговори који се закључују изван пословних просторија (Нпр. Продаја на промоцијама, од врата до врата.)ОДУСТАНАК ОД УГОВОРАУ случају уговора закљученог на даљину и изван пословних просторија, потрошач има право да у року од 14 дана од дана испоруке робе одустане од таквог уговора без навођења разлогаАкон потрошачн искористи тосвоје право, сматраће се да овај уговор није ни закључен и прдавац је дужан да потрошачу врати плаћен износ у року који не сме бити дужи од 14дана од дана обавештења о одустанку од уговора.
ПРЕДУГОВОРНО ИНФОРМИСАЊЕИнформације које продавац треба да пружи потрошачима пре него што прода робу/услугу у свом продајном објекту1.Основна обележја робе/услуга;2.Пословно име, адреса седишта, број телефона и матични број;3.Продајна цена за робу/услуге или начин на који ће се продајна цена обрачунати;4.Све информације у вези са начинима плаћања, испоруком, пружањем услуге, временским роком закључно са којим ће роба бити испоручена,односно услуга пружена;5.Трајање уговора и услови за његово раскидање, ако је закључен на неодређено време или ако се продужава аутоматски;6.Информације о начину изјављивања и решавања рекламација;7.Обавештење о законској одговорности због несаобразности робе или услуге;8.Обавештење о доступности резервних делова, прикључних апарата и сличних делова, техничког сервиса,односно одржавања и оправке за време и после престанка периода у којем трговац одговара за несаобразност уговору, односно после престанка производње и увоза робе, а приликом понуде и продаје техничке робе. 

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОТРОШАЧА О САОБРАЗНОСТИ И ГАРАНЦИЈИНА ПРОДАВЦУ ЈЕ ОДГОВОРНОСТ ДА ПОТРОШАЧУ ИСПОРУЧИ РОБУ КОЈА МОРА БИТИ САОБРАЗНА ОПИСУ ИЛИ УЗОРКУ КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕН ИЛИ ПОКАЗАН ПОТРОШАЧУРазлика између САОБРАЗНОСТИ и ГАРАНЦИЈЕ.•- Одговорност трговца за саобразност робе/услуге подразумева бесплатно отклањање недостатака на роби/услузи који се нпојаве у периоду од две године, што је законска обавеза;•- Давање гаранције подразумевапружање већих права потрошачима од оних која су загарантована законом, а тичу се саобразности.•Која права су на располагању потрошачима ако роба није саобразна уговору?Ако се недостатак на роби појави у року од 6 месеци, сматраће се да је постојао у време испоруке. Терет доказивања супротног је на трговцу.У поступку рекламације потрошач може да изабере замену робе, раскид уговора, поправку или умањење цене. Оправка је могућа уз и зричиту сагласност потрошача.ЗАБРАЊЕН ЈЕ БИЛО КАКАВ ОБЛИК НЕПОШТЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕЗабрањени су свиоблици оглашавања који потрошаче могу да доведу у заблуду.•Неовлашћено истицање ознаке квалитета, знака од поверења и сл• Неистинита тврдња трговца да његову пословну праксу или продају робе/услуге, подржава, одобрава или помаже одређени државни орган/организација;•Неистинита тврдња да ће роба/услуга битирасположива у кратком року под одређеним условима, с циљем да се потрошач наведе да одлуку о куповини донесе без одлагања.•- неистинита тврдња трговца да престаје са пословањем или да се премешта у друге пословне просторије•- неистинита тврдња да роба/услуга лечи одређену болест или поремећај  

završen projekat "stanimo na put nepoštenoj poslovnoj praksi" na vračaru, podržan od gradske opštine vračar

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЈЕКТУ „СТАНИМО НА ПУТ НЕПОШТЕНОЈ ПОСЛОВНОЈ ПРАКСИ“ОРГАНИЗАЦИЈА ПОТРОШАЧА „ХРАМ“ БЕОГРАД1.Планирана акција едукација грађана – потрошача, одвијала се по плану и вршена је сукцесивно, на продајним местима где су им подељени едукативни флајери и телефонским путем када су неки потрошачи који су имали неки конкретан проблем или питање где смо им саветима помагали да се то реши, као и да убудуће знају како да поступају како не би доспели у исту или сличну ситуацију, односно да знају своја права која им припадају и која проистичу из Закона о заштити потрошача из 2014. Године. У неколико наврата рађене су анкете које су грађани попуњавали анонимно, како бисмо дошли до тражених резултата, а које ћемо приложити у прилозима уз овај Извештај. Неки од грађана попунили су приступнице за чланство у нашој организацији, што доприноси ширењу промовисања и сазнања о томе да постоје оваква невладина удружења која су нека врста везе између институција, јавног сектора-јавних предузећа, произвођача и трговаца, пружаоца разних услуга и самих потрошача који су у том ланцу најслабија карика и којима је потребно да имају одређену заштиту као такви, те су многи препознали и изразили свој позитиван став у односу на нашу организацију и њен рад и циљеве. Овај део програма реализован је у периоду од 01.08 до 15.11.2019.године.2.Други део програма реализован је у периоду од 01.09. до 01.12. 2019. Године и обухвата едукацију и анкетирање продаваца у различитим продајним објектима у разним деловима Врачара. Активисти у пројекту су обишли значајан број продавница техничке робе, намештаја, обуће, гардеробе, робе широке потрошње, као и фризерских салона, обућарске радње, пекаре, цвећаре и др. У тим радњама утврђивали смо да ли и на који начин примају рекламације, имају ли одређено место и лице задужено за пријем рекламација, а након тога смо остављали едукативни материјал намењен продавцима. Након 15 дана, поново смо обилазили неке од трговина где смо установили неке пропусте и замолили их да попуне анонимну анкету «за продавце», како бисмо утврдили ниво успешности оваквог начина едукације.3.Трећи део, не мање важан, био је продирање до што већег броја потрошача који би на овај начин добили сазнања о својим правима као потрошача, о томе да има неко ко брине о тим правима, неко коме могу да се обрате за савет и помоћ у свим ситуацијама када им је то потребно. За овај задатак, изабрали смо најподеснији начин на који смо обухватили највећи број учесника, а то је дистрибуција едукативних флајера до што већег броја потрошача. Тако су ови флајери достављани потрошачима на одређене адресе у појединим деловима Врачара, у неким деловима дељени су непосредно (Карађорђев парк, Храм Светог Саве, Каленић пијаца, Чубурски парк, Јужни булевар, Црвени крст, Славија). 4.На крају је извршена активност наменски планираних посета у неколико различитих продавница-супермаркета познатих ланаца . Утврђене су извесне неправилности у раду ДМ маркета у ул. Мекензијевој, а огледају се у истицању цена са попустом, које се на каси куцају беѕ попуста што представља обмањујућу пословну праксу, о чему је написан приговор у књизи утисака коју поседује ова продавница, и након чега нас је мејлом контактирала њихова служба за односе са јавношћу где су изразили жаљење због учињених пропуста уз извињење. Такође су утврђене извесне неправилности и пропусти и у другим маркетима, где је указано на лицу места на пропуст, на пример у продавници Shop and Go на каси није било маркица које купци добијају приликом куповине по једну за износ преко 500 РСД а које се односе на акцију куповине ножева са попустом уколико се скупи одређени број маркица. 

Projekat

PROJEKAT "POTROŠAČKIKARAVAN" podržan od Gradske Opštine Vračar

Realizacija ovog projekta sprovodi se i dalje na teritoriji opštine Vračar. U toku meseca novembra naš karavan će se kretati ulicom Bulevar Kralja Aleksandra, i Bulevarom Kralja Milana. Naš edukativni matrijal deliće naši aktivisti građanima. Nastaviće se i aktivnost od Slavije do Hrama Svetog Save. 

„Јачање подршке потрошачима кроз унапређене законске механизме“ ПРОГРАМ ПОДРЖАН ОД СТРАНЕ МИНИСТАРТСВА УНУТРАШЊЕ И СПОљНЕ ТРГОВИНЕ

Иако је све више потрошача који исказују своје право на жалбу, још увек је то у односу на стандарде ЕУ недовољно, што указује на ниску свест потрошача, када је реч о његовим правима. Наша истраживања као и статистика показује да се жалбе потрошача највише односе на куповину путем интернета, на услуге оператора мобилне телефоније и комуналне услуге. Имајући напред наведено у фокусу Програма унапређења заштите права и интереса потрошача је подизање нивоа информисаности и едукације потрошача о њиховим правима, саветовање, помоћ при решавању конкретних проблема и заступање у судским и вансудским поступцима. С друге стране, део активности биће усмерен и на трговце и пружаоце услуга, у ком смислу ћемо покушати да одређени број трговаца прихвати наше предлоге и помогне у нашим активностима планираним нарочито према старијем делу популације односно потрошача. Доношење нових законских оквира изражених у Закону о заштити потрошача („Сл.гласник РС“ 88/21) још више појачава обавезу удружења да едукују потрошаче о изменама које доноси нови закон, тумачењу и применама односно правима која им припадају.

Ciljevi programa

”.1.Информисање и едукација потрошача о њиховим правима;2. Саветовање потрошача (давање правног савета о праву потрошача уконкретном случају и начину остваривања права);3. Помоћ потрошачима у решавању конкретног проблема (усмени контакт сатрговцем – телефоном, писани приговор трговцу са назнаком законскеоснове права потрошача, обавештавање о могућности покретања вансудскогпоступка и др.);4. Заступање потрошача у судским поступцима (сачињавање опомене предутужење, као и предузимање свих законом предвиђених радњи);5. Вођење електронске базе потрошачких приговора које обавезно укључујекоришћење Националног регистра потрошачких приговора;6. Организовање информативног догађаја у циљу подизања свести јавности оправима потрошача (конференције за медије/округли столови/радионице/потрошачки сајмови/едукативне трибине и сл.).

Kontaktirajte nas 


Budite slobodni da nam se obratite korišćenjem kontakt forme.Trudićemo se da Vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku. 


Radno vreme: 
9-17h za prigovore putem telefona ili maila, od 10-14h za resavanje konkretnih problema putem telefona, uz zakazivanje utorak, četvrtak  od 14-16h
Naš tim saradnika teži svakodnevnom uspostavljanju strateških partnerstava i razradi novih ideja sa profesionalcima zainteresovanim za rad u oblastima zaštite potrošača.Powered by WebExpress